Về Cù Lao Ông Hổ, thăm quê hương Bác Tôn

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Từ trung tâm Tp Long Xuyên, theo lối bến phà Ô Môi, ngồi phà khoảng hơn 10 phút là đến cù lao Ông Hổ. Con sông Thoại Hà mùa này nước đỏ nặng phù sa, trên đường từ thành phố qua cù lao, anh xe ôm chở chúng tôi cứ luôn miệng nói: “Giờ cũng ít người gọi đây là cù lao Ông Hổ lắm. Anh muốn đến cứ nói qua thăm cù lao Bác Tôn thì dân cả miệt An Giang này biết liền”.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/8/67177.cand