Về công trình đập dâng Tân Mỹ

Sau khi NNVN đăng bài "Dự án đập dâng Tân Mỹ gặp khó cả vốn lẫn mặt bằng", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở NN- PTNT báo cáo về tình hình và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

Về công trình đập dâng Tân Mỹ - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận xem sơ đồ thi công dập dâng và kênh tưới Tân Mỹ

Vừa qua, Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài: “ Dự án đập dâng Tân Mỹ gặp khó cả vốn lẫn mặt bằng ” phản ánh về tiến độ thi công, vốn và công tác giải phóng mặt bằng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án thủy lợi Tân Mỹ.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở NN- PTNT báo cáo về tình hình và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

UBND tỉnh đã chấp thuận hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện tuyến kênh chính đập dâng Tân Mỹ và tạm ứng chi trả kinh phí bồi thường tại hệ thống kênh Tân Mỹ và các công trình phụ trợ khác.

Vấn đề bàn giao mặt bằng thi công kênh chính đập dâng Tân Mỹ tại huyện Ninh Sơn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên- Môi trường tham mưu đề xuất mức hỗ trợ diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường.

Theo kết luận tại cuộc họp ngày 8/9 về xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng kênh chính Tân Mỹ thì chậm nhất ngày 15/9 UBND huyện Ninh Sơn phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đến nay, UBND huyện Ninh Sơn đã phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường tổng thể. Thực hiện chi trả 70% số tiền bồi thường và niêm yết công khai cho các hộ dân đủ điều kiện bồi thường theo quy định.

Đoạn qua thị trấn Tân Sơn các hộ dân đã đồng ý bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Đoạn qua xã Quảng Sơn đã có 07/12 hộ dân đồng ý, xã Mỹ Sơn có 14/58 hộ.

Đối với các hộ dân chưa đồng ý giao mặt bằng, UBND huyện Ninh Sơn đang vận động người dân bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.