Về các ý kiến xung quanh đề xuất dạy môn Sử- Địa ở trường phổ thông

Xin mọi người hãy bình tâm mà suy nghĩ đến việc dạy và học môn sử, địa ở nước ta trong những năm 60- 80. Hồi đó không có các phương tiện truyền thông ồn ào như bây giờ nhưng các bạn hồi cấp III của tôi, dù không được học lên cao nữa nhưng họ vẫn khá đầy đủ kiến thức sử địa đặc biệt là của nước nhà.