Về bài viết 'Giảng viên sư phạm kiến nghị Bộ trưởng coi trọng giáo dục mầm non'

Trong ngày 1/12, báo VietNamNet đã đăng tải bài viết 'Giảng viên sư phạm kiến nghị Bộ trưởng coi trọng giáo dục mầm non'.

Bài viết đề xuất cần coi trọng hơn nữa tới giáo dục mầm non, trong việc tuyển dụng cũng như đào tạo. Để thay đổi một điều mà đã ăn sâu trong tiềm thức là rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không làm và không thể vì điều này là rất quan trọng cho sự phát triển nền giáo dục của đất nước.

Do sơ xuất trong quá trình thực hiện, bài viết đã nhầm lẫn thông tin về người viết.

Tòa soạn xin đính chính tác giả bài viết không phải là Nguyễn Cẩm Giang, giảng viên khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

VietNamNet xin lỗi chị Nguyễn Cẩm Giang vì nhầm lẫn này.

VietNamNet