VĐV bắn súng Nguyễn Mạnh Tường: Ấn tượng Olympic Bắc Kinh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    "Hoàn hảo đến tuyệt vời!" Đó là ấn tượng về Olympic Bắc Kinh 2008 của VĐV bắn súng Nguyễn Mạnh Tường mà anh vừa tham dự trở về sau khi đạt thứ hạng 34/48 thế giới.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2008/8/98044.cand