VDC và QTSC thỏa thuận hợp tác kinh doanh

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    VDC và công ty phát triển CVPM Quang Trung (QTSC) đã ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận “Hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ VT-CNTT” vào ngày 1/10/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11633&chnlid=14&t=pcolarticle