VCTN được chào bán hơn 870 nghìn cổ phiếu

(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên (VCTN).

Theo đó, VCTN được chào bán 870.872 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 8.708.720.000 đồng, tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên có vốn điều lệ 34,83 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.