VCS: TB điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2007

Ngày 18/4/2008, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được thông báo số 458/TB-TTLK ngày 17/4/2008 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2007 của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex theo thông báo số 393/TB-TTLK ngày 01/4/2008 của TTLKCK. Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: