VCR: Eximbank chỉ mua bán được 1/5 số cổ phiếu đăng ký giao dịch

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn.

Cụ thể, từ ngày 25/11/2010 - 22/1/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Cổ đông lớn thuộc VCR, đã đăng ký mua 125.800 cổ phiếu và bán 303.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đã hết thời hạn giao dịch, cổ đông này cũng mới mua được 80.0000 cổ phiếu và chưa mua được cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.257.200 cổ phiếu, tương đương 10,86% trên tổng số cổ phiếu lưu hành.