VCG: Sau kiểm toán, lợi nhuận công ty mẹ giảm trên 400 tỷ đồng

(NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (mã VCG-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với mức lợi nhuận sụt giảm.

Theo báo cáo đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2011 của VCG đạt gần 488 tỷ đồng, giảm 431 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 819 tỷ đồng trước kiểm toán.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ VCG cũng giảm 407 tỷ đồng so với trước kiểm toán, xuống còn trên 40 tỷ đồng. EPS theo đó cũng chỉ còn 134 đồng, giảm mạnh so với mức 972 đồng của năm 2010.

Theo báo cáo tài chính của VCG, chi phí tài chính tăng thêm 352 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 125 tỷ; lợi nhuận khác (giảm 53 tỷ đồng) và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết (giảm 60 tỷ đồng)... Đây là những nguyên nhân dẫn tới việc lợi nhuận của VCG có mức chênh lệch quá lớn giữa báo cáo trước và sau kiểm toán.

Được biết, năm 2009, báo cáo tài chính đã kiểm toán của VCG cho thấy lợi nhuận trước thuế hợp nhất còn 191 tỷ đồng, giảm 430 tỷ đồng so với mức 621 tỷ đồng trước kiểm toán. Còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ giảm từ gần 270 tỷ đồng xuống còn gần 6 tỷ đồng.

Như vậy, đây là lần thứ 2 báo cáo tài chính của VCG trước và sau kiểm toán có mức chênh lệch quá lớn, mức chênh lệch mà bất kể cổ đông, nhà đầu nào tư cũng phải quan ngại.