VCG (hợp nhất) lợi nhuận quý III/2016 tăng mạnh 61% nhờ công ty liên doanh, liên kết

Kỳ này, VCG có 20,9 tỷ đồng phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ công ty lỗ khoản này tới 76 tỷ đồng.

Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam (mã VCG - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 2.373 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của VCG tăng 19% nên lợi nhuận gộp kỳ này của công ty đạt 355 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của VCG chỉ đạt hơn 37,7 tỷ đồng giảm mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 18,6% và đạt hơn 81,6 tỷ đồng.

Kỳ này, VCG có 20,9 tỷ đồng phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ công ty lỗ khoản này tới 76 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng quý III/2016 của VCG tăng mạnh 62,4% và đạt hơn 16,6 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,6% và đạt hơn 94,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VCG chịu khoản lỗ khác gần 2 tỷ đồng, cùng kỳ, công ty lãi khoản này hơn 21,3 tỷ đồng.

Kết quả, VCG lãi sau thuế quý III/2016 hơn 200 tỷ đồng, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ là 151 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

VCG (hợp nhất) lợi nhuận quý III/2016 tăng mạnh 61% nhờ công ty liên doanh, liên kết - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, VCG đạt 474,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 35% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của VCG đạt 21.475,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với số đầu năm. Hàng tồn kho tăng 32% lên mức hơn 3.679 tỷ đồng.