VCCI tiếp tục đề nghị bỏ điều kiện cho kinh doanh mũ bảo hiểm

Cho rằng, việc kiểm soát điều kiện đối với các chủ thể kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy là không cần thiết và cản trở lớn đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, VCCI tiếp tục đề nghị bỏ “Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

VCCI tiếp tục đề nghị bỏ điều kiện cho kinh doanh mũ bảo hiểm - Ảnh 1

Ý kiến này đã được VCCI đưa ra ngay từ khi xây dựng các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh trước thời điểm 1/7/2016.

Cho đến văn bản mới nhất, VCCI vẫn giữ quan điểm kiểm soát điều kiện đối với các chủ thể kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi m ô tô , xe máy là không cần thiết, chưa hợp lý và là cản trở lớn đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp .

“Đề nghị bỏ “Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” ra khỏi Danh mục Luật Đầu tư sửa đổi, VCCI đã viết trong văn bản gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Lý do được nêu ra là mặc dù mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” là sản phẩm tác động đến sức khỏe, tính mạng của con người sử dụng, nhưng vấn đề cần kiểm soát đối với ngành, nghề kinh doanh này chính là đảm bảo việc sử dụng “mũ bảo hiểm” an toàn của người đi mô tô, xe máy. Điều này có thể kiểm soát thông qua việc yêu cầu về chất lượng sản phẩm trước khi được lưu hành trên thị trường.

Hơn thế, theo phân tích của VCCI thì, dù chủ thể sản xuất bằng dây chuyền, thiết bị, công nghệ nào bằng những người có trình độ năng lực ra sao thì sản phẩm cuối cùng trước khi đi ra thị trường cũng phải được kiểm duyệt để đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hoạt động chứng nhận hợp quy này sẽ được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận sự phù hợp (một tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá năng lực và xác nhận đủ trình độ để chứng nhận hợp quy).

“Các quy định hiện hành là đủ để kiểm soát về chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo cho các trật tự công không bị xâm phạm,”, kiến nghị của VCCI khẳng định.

Cùng trong nhóm được gọi là các trường hợp xác định không đúng đối tượng cần quản lý, VCCI đề nghị xem xét lại một số ngành như Xuất khẩu gạo, kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

“Với những trường hợp mà bản thân quá trình sản xuất, kinh doanh của chủ thể kinh doanh không tác động đến các lợi ích công cộng, nhưng các sản phẩm, hàng hóa là kết quả của quá trình đó lại có thể tác động đến trật tự công thì phương pháp quản lý thích hợp (và đang áp dụng) là các giới hạn kỹ thuật tối thiểu đối với sản phẩm, hàng hóa đó buộc phải đáp ứng nếu muốn tiêu thụ tại thị trường.Thường thì các sản phẩm sẽ được quản lý bằng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật. Với cách tiếp cận như trên thì một số ngành, nghề kinh doanh trong Danh mục dường như đang nhắm vào kiểm soát rủi ro của sản phẩm, hàng hóa đầu ra và do đó là không cần thiết và không hợp lý”, VCCI giải thích rõ.

Khánh An