VCCI nhận bằng khen về xúc tiến thương mại của Mỹ

    Báo VTC News
    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ phụ trách xúc tiến thương mại đã trao bằng khen về xúc tiến thương mại cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254499/Default.aspx