VCBF được cấp chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF

(Tài chính) Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (quỹ VCBF-BCF). Theo đó, phiên giao dịch đầu tiên của Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF sẽ diễn ra vào ngày 03/09/2014.

Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên của VCBF – một công ty liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Franklin Templeton Investments - Tập đoàn Quản lý Quỹ hàng đầu hoạt động toàn cầu. Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là thay đổi của chỉ số VN100 Index. Chỉ số này là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX. Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF chú trọng tạo ra lợi nhuận lâu dài thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn, do đó quỹ có thể trở thành danh mục cổ phiếu chủ chốt cho các nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn.

VCBF đã huy động thành công 59,4 tỷ đồng từ 171 nhà đầu tư trong đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF kết thúc vào ngày 25/7/2014.

Ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của VCBF phát biểu "Chúng tôi tin rằng triết lý đầu tư cẩn trọng và tập trung vào dài hạn là một trong những mấu chốt để tài sản của quỹ gia tăng theo thời gian và quỹ mới nhất của chúng tôi, Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, sẽ giúp các nhà đầu tư đạt được mục tiêu đó trong dài hạn". Ông nói thêm, "Bối cảnh kinh tế Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu cải thiện và chúng tôi cho rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục tăng tốc trong vài năm tới."