VBSP huy động được 4.553,30 tỷ đồng trái phiếu

(DĐDN) - Tại phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) phát hành được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 9/3/2015, VBSP huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu.

VBSP huy động được 4.553,30 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (200 tỷ), 5 năm (400 tỷ), 10 năm (200 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90-5,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.000 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,60-6,05%/năm. Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,63%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,69-7,75%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Trước đó, vào ngày 2/3, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do VBSP phát hành đã huy động được 751,6 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy, sau 6 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, VBSP đã huy động được 4.553,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

Linh Nga