Vay được 4,8 tỷ USD phải dành 1,7 tỷ USD trả nợ

Theo Bộ Tài chính, hết 10 tháng năm 2016, Việt Nam đã ký 32 hiệp định vay nước ngoài với tổng giá trị khoảng 4,89 tỷ USD.

Vay được 4,8 tỷ USD phải dành 1,7 tỷ USD trả nợ - Ảnh 1

Cùng thời gian, ngân sách nhà nước đã dành hơn 183 nghìn tỷ đồng để trả nợ, trong đó trả nợ nước ngoài khoảng 1,7 tỷ USD (hơn 38,9 nghìn tỷ đồng).

Tuy vậy, việc giải ngân vốn vay nước ngoài vẫn chậm, trong khi còn 2 tháng nữa hết năm nhưng mới giải ngân được 64% kế hoạch năm (mới giải ngân được hơn 2,9 tỷ USD).

Về thu - chi ngân sách, 10 tháng qua thu được 821 nghìn tỷ đồng (đạt gần 81% dự toán năm), nhưng đã chi 980 nghìn tỷ đồng (bằng 77% dự toán năm). Như vậy, bội chi ngân sách hiện khoảng 159,5 nghìn tỷ đồng.

Những khoản hụt thu lớn nhất trong năm nay, theo Bộ Tài chính, tới từ dầu thô (mới đạt 59% kế hoạch năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm nước) và doanh nghiệp nhà nước.

Lê Hữu Việt