Vay 630 triệu USD để cải cách DN nhà nước

- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 27/9 đã ký kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn trị giá 630 triệu USD để hỗ trợ cho các nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, việc chuyển đổi các DNNN đã được bắt đầu từ năm 1992, với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả và giảm bớt vai trò của nhà nước trong việc quản lý các doanh nghiệp. Tuy nhiên tiến trình diễn ra tương đối chậm chạp và tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp có qui mô nhỏ. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch cổ phần hóa và chuyển đổi các tổng công ty nhà nước lớn nhằm khơi dậy tiềm năng phát triển của các công ty con của chúng. Sự hỗ trợ của ADB sẽ giúp cho một số DNNN trở nên hiệu quả hơn, có lợi nhuận cao hơn và minh bạch hơn với quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp các DNNN là yếu tố chủ chốt đối với Việt Nam nhằm nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế quốc gia và để đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn thông qua việc giảm bớt tỷ trọng của khu vực sản xuất nhà nước kém hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân. “Với kế hoạch cấp vốn này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp tái cơ cấu nhiều tổng công ty hình thành nên những nhóm gồm nhiều công ty con có thể hoạt động một cách độc lập, có thể tự đảm bảo được nguồn tài chính từ thị trường vốn mà không phải dựa vào Chính phủ và sẽ đáp ứng được các điều kiện để sau đó được niêm yết trên thị trường chứng khoán”, ông Konishi nói. Theo đó, các cơ quan chính phủ tham gia vào quá trình cải cách DNNN, như Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, cũng sẽ được cung cấp hỗ trợ đào tạo và các hỗ trợ khác. Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà hoạt động trong một số phân ngành kinh doanh khác nhau trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và Tổng Công Đường sông miền Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần. Theo chương trình cấp vốn, ADB sẽ cung cấp 600 triệu USD từ nguồn vốn tín dụng thông thường (OCR) để củng cố bảng cân đối tài chính của một số tổng công ty được lựa chọn thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ và 30 triệu USD vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động cải thiện năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp và củng cố tổ chức. Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện chương trình với chương trình cấp vốn sẽ được thực hiện đến tháng 12 năm 2015. N. Yến