Vật thể bị nổ tại Phú Quốc không phải là máy bay?

Theo hệ thống kiểm soát không lưu của quân chủng và hàng không dân dụng, thời điểm xảy ra vụ nổ không có máy bay nào kể cả trong nước và quốc tế. Hiện chưa khẳng định được đó có phải là mảnh vỡ của máy bay hay không.