Vắt óc đoán tên cô giáo là gì?

Cô vẽ hình tam giác lên bảng rồi bắt mọi người đoán tên của cô, vậy có ai nghĩ ra chưa nhỉ?

1. Tìm chú chuột chũi khác lạ trong hình.

Vắt óc đoán tên cô giáo là gì? - Ảnh 1

Đáp án " href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/vat-oc-doan-ten-co-giao-la-gi-3422772-p2.html">=> Đáp án

2. Thách đố tìm 5 chữ Y trong vòng 30 giây?

Vắt óc đoán tên cô giáo là gì? - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/vat-oc-doan-ten-co-giao-la-gi-3422772-p3.html">=> Đáp án

3. Có một cô giáo mới đến dạy, cả lớp nháo nhào lên vì muốn biết tên cô là gì. Cô giáo lặng lẽ vẽ một tình tam giác lên bảng và nói 'Tên của cô đấy'. Hỏi cô giáo tên gì?

Vắt óc đoán tên cô giáo là gì? - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/vat-oc-doan-ten-co-giao-la-gi-3422772-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên