Vật liệu xây dựng ế đến hết tháng 10?

    2 đăng lạiGốc

    Sang tháng 10, thị trường vật liệu xây dựng vẫn chưa có gì biến chuyển so với những tháng trước. Theo nhiều chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, không chỉ giá giảm mạnh...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/10/07/085840/10631