Vật liệu không nung… vẫn phải chờ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiến lược phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung thay thế gạch đất sét nung vào năm 2010 là 20%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=67144