Vào nghề họ Sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Cởi hết quần áo ra! Chừa cái quần đùi lại, trông ghê chết lên được". Sau gần một ngày leo đồi đi theo đường tiểu ngạch (từ khi bắt đầu diễn ra Olympic 2008, việc nhập cảnh vào Trung Quốc đã khắt khe hơn rất nhiều) đến được Pò Chài, Trung Quốc câu đầu tiên tôi nhận được là như vậy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=107618