Vào năm 2020: 80% tỉnh, thành phố có cơ sở y học hạt nhân

Trong y tế, mục tiêu đến năm 2020, 80% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở y học hạt nhân, xạ trị, phát triển X-quang can thiệp ở các bệnh viện tỉnh, thành phố và các trung tâm y tế lớn cũng như đầu tư máy X-quang cao tần đến bệnh viện huyện.

Quy hoạch đặt mục tiêu là đến năm 2020, đạt ít nhất 1 thiết bị xạ trị, 1 thiết bị xạ hình trên 1 triệu dân Đó là một trong những nội dung chính tại Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 vừa Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 24/6/2010. Quy hoạch đặt mục tiêu là đến năm 2020, đạt ít nhất 1 thiết bị xạ trị, 1 thiết bị xạ hình trên 1 triệu dân, đồng thời tự sản xuất đáp ứng 20% nhu cầu sử dụng thiết bị y tế công nghệ cao ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và 70% nhu cầu đồng vị và dược chất phóng xạ. Cùng với đó, là yêu cầu đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Quyết định của Thủ tướng cũng được đề cập trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế-kỹ thuật khác. Ngoài ra Quyết định cũng đề cập đến lĩnh vực khí tượng thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường… Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành nêu trên xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong ngành nghề của mình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 12/2010. HH (Nguồn: Quyết định 957/QĐ-TTg)