Vào mùa huấn luyện

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cùng với LLVT Thủ đô, trong những ngày này, nhiều đầu mối đơn vị dân quân tự vệ (DQTV) của TP Hà Đông đang triển khai công tác huấn luyện chiến đấu năm 2009. Với phương châm "cơ bản - thiết thực - vững chắc", mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS Hà Đông chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/203586