'Vào công chức mà để mà làm giàu thì rất là sai lầm'

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nói như vậy về vấn đề tiền lương của cán bộ công chức khi trao đổi với báo chí bên lề hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12.10, tại Hà Nội.

'Vào công chức mà để mà làm giàu thì rất là sai lầm' - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (Ảnh: Xuân Hải)

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: Mức lương công chức chỉ ổn định còn nếu muốn có lương cao thì anh có thể chuyển sang doanh nghiệp làm việc, tuy nhiên mức thu nhập của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào việc làm ăn có lãi, hiệu quả thì lương cao, ngược lại doanh nghiệp làm ăn thất bát thì thôi. Còn lương của công chức thì không thể như ở doanh nghiệp được. Bởi vì đó là tiền của người dân đóng thuế để trả lương cho anh, anh phải phục vụ lại cho nhân dân. Còn đi vào công chức mà để mà làm giàu thì rất sai lầm. Những người nghĩ như thế là sai.

Thưa ông, vấn đề lương công chức hiện nay được coi là thấp và chưa phù hợp với thực tế, vậy Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ như thế nào để cải cách tiền lương cho phù hợp?

Đầu tiên chúng ta phải thay đổi về nhận thức như tôi đã nêu ở trên, nhưng nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo cho công chức yên tâm làm việc, yên tâm phục vụ nhân dân. Chúng ta phải thay đổi nhận thức đó. Muốn cải cách tiền lương thì phải thay đổi nhận thức về việc trả lương và cơ chế để trả lương cho công chức gắn với tính chất đặc điểm của công chức và phải phân biệt được giữa người làm tốt, người làm không tốt. Cơ chế đó phải được thay đổi để đảm bảo được người làm việc tận tụy, hiệu quả phải khác với người làm việc lười biếng, không đáp ứng được yêu cầu.

Những người không đáp ứng được yêu cầu thì phải đưa ra khỏi hệ thống công vụ bằng chính sách tinh giản biên chế, chỉ giữ lại trong đơn vị mình những người làm việc tốt, bên cạnh đó là thu hút những người đủ trình độ năng lực vào trong cơ quan. Những người đó là họ sẵn sàng làm việc với nguyện vọng phục vụ nhân dân. Còn vào công chức mà để làm giàu thì dễ phạm tội, không kỷ luật thì đủ yêu tố cấu thành tội phải lại bị truy tố. Cho nên làm công chức phải hiểu được điều đó. Nếu xuất phát từ nhận thức đó thì mới thay đổi nhận thức trong cải cách tiền lương nó phù hợp với điều kiện với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước, phù hợp với khả năng của ngân sách, đồng thời cân đối đảm bảo tiền lương cho công chức sống bằng tiền lương của mình không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền rồi dễ có những sai phạm.

Vậy, cụ thể Bộ sẽ đề xuất vấn đề cải cách tiền lương như thế nào thưa ông?

Hội thảo hôm nay nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý để trao đổi thảo luận để thống nhất về nhận thức trong cải cách tiền lương từ đâu, như thế nào. Ví dụ như không phải cứ nâng lương tối thiểu mới là cải cách tiền lương, mà vấn đề cải cách tiền lương là về vấn đề tạo nguồn, về vấn đề chế độ tiền lương hiện nay.

Như ông vừa nói công chức muốn lương cao thì sang doanh nghiệp, như vậy liệu có dẫn đến tình trạng số công chức còn lại chất lượng sẽ không cao thưa ông?

Vì vậy cải cách tiền lương phải có chính sách thu hút người có đủ năng lực, có thực tài vào nền công vụ để phục vụ nhân dân. Và những người có tài năng thực sự thì họ không đặt vấn đề tiền lương lên đầu tiên làm điều kiện để làm việc mà chính là người ta cần môi trường làm việc, để người ta được cống hiến nhiều hơn.

Nhưng cuộc sống cơm áo, gạo tiền thì họ vẫn mong muốn cuộc sống no đủ?

“Cuộc sống cơm áo gạo tiền” thì nhà nước có trách nhiệm đảm bảo tiền lương để cho công chức sống bằng tiền lương của mình. Đó là trách nhiệm của nhà nước vì vậy mới có hội thảo như này để bàn những giải pháp phù hợp. Điều này để tranh thủ kinh nghiệm, trí tuệ của chuyên gia, các nhà khoa học… đóng góp vào đề án cải cách tiền lương để Bộ Nội vụ xây dựng hoàn thành, trình Chính phủ xem xét rồi đưa ra cấp có thẩm quyền.

Trong hội thảo có đại biểu nói vấn đề thu nhập lương công chức thì không là bao nhiêu, dễ kiểm soát nhưng vấn đề “dưới gầm bàn” thì khó ai kiểm soát được?

Tôi cho rằng bên cạnh việc bảo đảm tiền lương cho công chức đủ sống, yên tâm làm việc, thì đi cùng với nó là những giải pháp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, phòng chống những biểu hiện vi phạm pháp luật để vụ lợi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Clip Hội thảo ngày 12.10.

Xuân Hải (Ghi)