'Vào cõi Bác xưa' như công trình khoa học tập hợp thơ viết về Bác

    Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cho biết những tác phẩm trong tuyển tập 'Vào cõi Bác xưa' phải đáp ứng cả hai tiêu chí nội dung và nghệ thuật.

    Duy Anh

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-vao-coi-bac-xua-nhu-cong-trinh-khoa-hoc-tap-hop-tho-viet-ve-bac-post1226497.html