Vành đai nhiệt đới mở rộng nhanh hơn dự báo

25 năm qua vành đai nhiệt đới đã mở rộng thêm 2,5 độ - tức là 277km về phía hai cực...Chi tiết...