Vàng rực sắc hoa dã quỳ trên đại ngàn Tây Nguyên

Hoa dã quỳ đẹp hơn trong cái nắng gió Tây Nguyên, nắng tô thêm sắc vàng và gió làm dã quỳ đong đưa như đang bắt nhịp theo bản tình ca của đại ngàn.