Vàng ở Điện Biên phát lộ - Bài 2: Khai thác quy mô lớn: Vẫn chờ!

    1 đăng lạiGốc

    Phì Nhừ là một trong bốn điểm có vàng của Điện Biên, tỉnh đứng thứ ba tính từ dưới lên - về nghèo. Với người dân và doanh nghiệp, vàng sẽ khiến họ “đổi đời”. Không ít doanh nghiệp đang thèm thuồng chờ được vào khai thác. Nhưng lãnh đạo tỉnh Điện Biên thì vẫn chần chừ…

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Tintrongnuoc/26930/default.aspx