Vắng bóng doanh nghiệp Việt tại Hội chợ Nông nghiệp Paris

Hội chợ Nông nghiệp Paris đang diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 3/3 ở Pháp, là nơi khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về dịch vụ và các ngành nghề nông nghiệp. Đây cũng là nơi gặp gỡ của các nhà hoạch định chính sách với những người làm nông nghiệp, là cơ hội giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Sự kiện năm nay dù thu hút nhiều nước tham dự, nhưng có rất ít sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vang-bong-doanh-nghiep-viet-tai-hoi-cho-nong-nghiep-paris-112227.htm