Vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Mặc dù cách nay hơn 10 năm, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ đã được ban hành nhưng từ thực tế sử dụng, đo chụp bức xạ như hiện nay cần nhìn nhận lại công tác kiểm soát ATBX

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/5/150992