Vẫn tắc ở khâu tái định cư

Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I nhiều năm qua vẫn "tắc" do các cơ quan chức năng chưa giải quyết xong chế độ tái định cư cho một số hộ dân ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai). Đề nghị của người dân đã qua nhiều cấp giải quyết, nhiều phương án được đặt ra, song đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng…

Diện tích đất của 4 hộ dân phường Hoàng Liệt chưa bàn giao cho dự án.

Năm 2001, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định, giao bổ sung hơn 466.000m2 đất cho Ban Quản lý dự án (BQLDA) Công trình giao thông công chính (nay là BQLDA Thoát nước Hà Nội) thuộc Sở Xây dựng Hà Nội để cải tạo bờ sông, thực hiện gói thầu CP7A thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I. Trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 28 hộ bị thu hồi đất và đã có 24/28 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng, còn 4 hộ được xét giao tái định cư chưa bàn giao mặt bằng vì không đồng ý tái định cư bằng nhà mà đề nghị được tái định cư bằng đất.

Bà Trần Thị Châu ở tổ 3, khu dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt, đại diện cho 4 hộ cho biết: Khi bắt đầu thực hiện dự án, chủ đầu tư đề xuất với cơ quan chức năng để chúng tôi được tái định cư bằng đất vào khu X2 Đại Kim, nhưng sau đó chúng tôi chỉ được bố trí tái định cư bằng nhà. Trong khi đó, chính UBND phường Hoàng Liệt cũng thừa nhận dự án đã kéo dài hơn 10 năm, nếu dự án thực hiện ngay tại thời điểm đó (lúc ấy là xã Hoàng Liệt) thì người dân đã được xét tái định cư bằng đất. Việc chậm thực hiện dự án là do cơ quan chức năng nên không thể để người dân chịu thiệt thòi.

Qua làm việc với UBND phường Hoàng Liệt và UBND quận Hoàng Mai, chúng tôi được biết: Năm 2009, UBND quận Hoàng Mai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 4 gia đình trên, bố trí các hộ tái định cư tại khu Đồng Tầu (phường Thịnh Liệt). Vì cho rằng chất lượng công trình không bảo đảm nên các hộ đề nghị cơ quan chức năng giao tái định cư bằng đất. Song do dự án thực hiện vào đúng thời điểm thành phố đang áp dụng Quyết định 18/2008/QĐ-UBND này 29-9-2008 nên theo quy định tại khoản 1, Điều 5 "tái định cư chủ yếu bằng nhà ở chung cư cao tầng đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở mà phải di chuyển chỗ ở tại khu vực đô thị" nên các hộ chỉ được nhận tái định cư bằng nhà.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 13/BQL-MB ngày 5-12-2006 của BQLDA Công trình giao thông công chính Hà Nội, chủ đầu tư dự án lại nêu: "Để đáp ứng cho công tác giải phóng mặt bằng, BQLDA Công trình giao thông công chính đang lập dự án đầu tư xây dựng khu di dân tái định cư X2 - Đại Kim phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thoát nước. Trong đó có một phần quỹ đất thấp tầng dành cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện tái định cư trên địa bàn quận Hoàng Mai…", nên các hộ yêu cầu phải được tái định cư bằng đất. Về nội dung này, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố có Tờ trình 593/TTr-BCĐ, theo đó các hộ không được xét tái định cư bằng đất. Sau khi giao cơ quan chức năng thẩm định, cuối tháng 11-2013 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định trả lời khiếu nại của các hộ dân, theo đó việc các hộ đề nghị được giao tái định cư bằng đất ở khu thấp tầng X2 Đại Kim là không có cơ sở.

Do các hộ không đồng ý với trả lời trên nên các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức đối thoại và UBND phường Hoàng Liệt đề xuất với các ngành: "tái định cư bằng đất cho các hộ tại khu vực đất công do UBND phường quản lý nằm xen kẹt tại khu dân cư Bằng A, thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ 34, diện tích 527m2". Ngày 13-5-2013, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3379/UBND-TNMT, chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm xem xét kiến nghị của phường Hoàng Liệt về việc cho các hộ tái định cư tại diện tích đất xen kẹt do phường quản lý, sau đó đề xuất báo cáo UBND thành phố Hà Nội quyết định, bảo đảm mặt bằng chính sách bố trí tái định cư và không để phát sinh thắc mắc, khiếu kiện trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Trường, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai cho biết: UBND phường Hoàng Liệt không bảo đảm được việc khi bố trí tái định cư bằng đất sẽ không để phát sinh thắc mắc, khiếu kiện nên UBND quận không thực hiện được chỉ đạo của UBND thành phố. Đầu tháng 11-2013, quận Hoàng Mai đã báo cáo UBND thành phố về quan điểm nêu trên.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng nêu trên.

Theo Hà Nội mới

Theo Hà Nội Mới