Vẫn phức tạp, rườm rà, mất thời gian

    1 đăng lạiGốc

    * Còn nhiều thủ tục do các địa phương tự đặt ra, trái với qui định của Chính Phủ (HNM) - Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong đầu tư xây dựng với các dự án khu đô thị mới (KĐTM), nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN).

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/182441