Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Văn phòng Cấp ủy tại huyện Cầu Kè

Chiều nay (16/4), tại huyện Cầu Kè, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I/2024 giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Các đồng chí: Phạm Thành Lập, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Võ Minh Nhựt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo văn phòng, chuyên viên phụ trách cơ yếu - công nghệ thông tin văn phòng các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, cán bộ phụ trách các lĩnh vực của Văn phòng Huyện ủy Cầu Kè; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện Cầu Kè; công chức Văn phòng cấp ủy các xã, thị trấn huyện Cầu Kè.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, bàn sâu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, công tác bảo đảm bí mật Nhà nước.

Quý I/2024, Văn phòng cấp ủy quan tâm công tác triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ thông tin; trang bị các thiết bị công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác của cơ quan; luôn đề cao công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tuân thủ theo quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng truyền số liệu chuyên dụng của Đảng, quan tâm chỉ đạo ứng dụng các phần mềm do Trung ương triển khai.

Lãnh đạo, chuyên viên các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị truyền hình trực tuyến thông suốt từ Trung ương đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn; một số cuộc hội nghị quan trọng được tích hợp thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; hiện có 15 điểm truyền hình hội nghị (cấp tỉnh 05 điểm, cấp huyện 10 điểm).

Triển khai và sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes quản lý, lưu trữ, trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ qua hộp thư điện tử, xử lý công văn, văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ lưu trữ... Triển khai phần mềm gửi, nhận văn bản VNPT-iOffice (mạng internet) quản lý việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng và các cơ quan Nhà nước; phần mềm quản lý kế toán hành chính sự nghiệp - IMAS, phần mềm quản lý việc thu - chi ngân sách Đảng, phần mềm quản lý tài sản, quản lý tài sản.

Triển khai 506 thiết bị chứng thư số cho tổ chức và cá nhân sử dụng trong gửi, nhận văn bản điện tử (trong đó cấp huyện là 361 thiết bị). Công tác số hóa tài liệu được triển khai đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương. Đến nay, thực hiện hoàn thành tổng hợp số liệu của các đơn vị; triển khai đồng bộ Cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng từ tỉnh đến huyện.

Việc khai thác, sử dụng hệ thống cơ yếu luôn được thực hiện thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc qua mật mã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo công tác cơ yếu triển khai và quản lý thiết bị, sản phẩm mật mã do Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp phát đúng nguyên tắc, quy định.

Đại biểu công chức Văn phòng cấp ủy các xã, thị trấn huyện Cầu Kè tham dự hội nghị.

Đa số Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, văn bản ban hành đúng thẩm quyền, thể thức theo quy định của Trung ương. Công tác kiểm tra, dò soát, phát hành văn bản luôn đảm bảo chính xác, kịp thời. Thực hiện tốt chế độ nhật ký và xử lý văn bản đi - đến trên chương trình xử lý văn bản Loutus Notes và iOffice.

Văn phòng Tỉnh ủy đưa vào sử dụng Kho lưu trữ Lịch sử Đảng cấp tỉnh, quy mô công trình cấp 3 có 01 trệt, 02 lầu, tổng diện tích xây dựng 780m2 với tổng giá trị công trình 7,9 tỷ đồng; có 08/09 Văn phòng cấp ủy huyện có bố trí phòng, giá, kệ phục vụ công tác lưu trữ; có đơn vị bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử của các khóa trước khá chặt chẽ, sắp xếp khoa học; bảo quản tài liệu lưu trữ hiện hành theo từng tên loại. Các Văn phòng cấp ủy quản lý và sử dụng con dấu chặt chẽ, đúng quy định.

Văn phòng cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Quy chế số 05-QC/TU, ngày 24/9/2021 về bảo vệ bí mật Nhà nước của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tăng cường trách nhiệm thực hiện quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng. Công tác quản lý văn bản đi - đến thuộc danh mục bí mật Nhà nước cơ bản thực hiện đúng theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng cấp ủy cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu các nội dung liên quan đến Công nghệ thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung phát biểu, thảo luận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế công tác văn phòng cấp ủy, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp; văn thư, lưu trữ; tài chính; công nghệ thông tin - cơ yếu; bảo vệ bí mật Nhà nước; quản trị, quản lý tài sản của Đảng; đồng thời cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các mặt công tác này.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè kiến nghị cần xây dựng quy chế thi đua của Văn phòng cấp ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thành Lập tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời cũng cho ý kiến cụ thể đối với những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền của Văn phòng Tỉnh ủy; những vấn đề vượt thẩm quyền, sẽ báo cáo lãnh đạo để có hướng chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Thành Lập, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phạm Thành Lập đề nghị cán bộ, chuyên viên văn phòng các cấp ủy phải đi nhanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy. Chuẩn bị thật chu đáo, kịp thời các nội dung, văn bản ban hành của cấp ủy, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, phát biểu, kết luận… phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực Cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý, sử dụng và khai thác hồ sơ, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước bảo đảm đúng quy định; kịp thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh ủy phải thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin và thực hiện đúng Luật Lưu trữ và quy định về bí mật Nhà nước…

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/thoi-su/van-phong-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-van-phong-cap-uy-tai-huyen-cau-ke-36465.html