Văn phòng Tỉnh ủy: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

  Chiều 15-7, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

  6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; công tác hành chính - văn thư - lưu trữ; đảm bảo tốt công tác cơ yếu - công nghệ thông tin, công tác tài chính Đảng, công tác quản trị - tài vụ…

  Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

  Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

  6 tháng cuối năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả mọi mặt chính trị, kinh tế - xã hội; công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp dưới cơ sở trên địa bàn tỉnh… và đặc biệt là các đề án thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; các quy hoạch quan trọng của tỉnh…

  Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác.

  X.T

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/van-phong-tinh-uy-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-8257261/