Văn phòng T.Ư Đảng ủng hộ đồng bào miền trung hơn 330 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ, lụt

    Gốc

    ND- Chiều 14-11, Văn phòng T.Ư Đảng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ, lụt.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109545&sub=127&top=39