Văn phòng Quốc hội VN-Lào ký thỏa thuận hợp tác

Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều hình thức để nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quốc hội hai nước.