Văn phòng Chính phủ hỗ trợ các địa phương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

  27 liên quanGốc

  Từ ngày 3-4, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ bắt đầu hỗ trợ các địa phương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Hai địa phương đầu tiên được Văn phòng Chính phủ hỗ trợ là UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Hà Nội. Hai địa phương này được hỗ trợ rà soát, kiểm thử, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến có đối tượng thực hiện lớn trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 3-4 đến ngày 18-4 để kịp thời phục vụ cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại sẽ được hỗ trợ rà soát, kiểm thử, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia căn cứ danh mục, lộ trình thực hiện được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra việc vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: VPCP.

  Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tái cấu trúc quy trình, kiểm thử, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ưu tiên trên Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; nhóm thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp; đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

  Văn phòng Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các địa phương để hoàn thiện việc đồng bộ trạng thái hồ sơ với các tỉnh, thành phố có lượng hồ sơ đồng bộ còn ít; số lượng hồ sơ chưa gán địa chỉ cơ quan thực hiện hoặc sai mã hồ sơ, mã thủ tục hành chính còn nhiều. Định kỳ ngày 1 hằng tháng sẽ thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Cũng từ ngày 3-4, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với UBND các tỉnh An Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình thực hiện kết nối, tích hợp, hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia làm cơ sở để triển khai thực hiện trên toàn quốc.

  Các tỉnh, thành phố khác sẽ được hỗ trợ kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, thành phố từ ngày 20-4 đến ngày 30-6.

  CHIẾN THẮNG

   Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/van-phong-chinh-phu-ho-tro-cac-dia-phuong-tich-hop-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-614152