Văn phòng Chính phủ gửi công văn hỏa tốc tới Bộ TN&MT đề nghị nghiên cứu góp ý của 12 hiệp hội

  Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
  96 liên quanGốc

  Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn hỏa tốc tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của các Hiệp hội liên quan đến nội dung của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

  Cụ thể ngày 11-10, 11 hiệp hội ngành hàng của Việt Nam gửi Thư kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Văn phòng Chính phủ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT.... về một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

  Theo cộng đồng doanh nghiệp (DN), dự thảo ngày 5-10-2021 là phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp ngày 27-9-2021. Mặc dù Dự thảo lần này đã có nhiều sửa đổi so với Dự thảo trước đó, nhưng sau khi các DN và chuyên gia của các Hiệp hội nghiên cứu kỹ, thì vẫn còn khá nhiều nội dung lớn không phù hợp với các Luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

  Những nội dung này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà đặc biệt là phát sinh thủ tục hành chính và “cần làm rõ cơ sở pháp lý” ở một số nội dung đúng như báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đã nêu.

  Các DN góp ý: Bộ Tư pháp cần thẩm định lại toàn bộ các nội dung còn chưa đúng, chưa phù hợp với các quy định pháp luật, và thực tế nêu trong Báo cáo thẩm định ngày 6-10-2021 đã được Dự thảo điều chỉnh hay chưa, hoặc có thêm điểm mới nào chưa phù hợp.

  Dự thảo cần tuân thủ đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại công văn số 6739/VPCP-NN ngày 22-9-2021 “đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất-kinh doanh”, cũng như các Nghị quyết của Chính phủ để không làm tăng thêm quy định hành chính và thủ tục hành chính đối với DN.

  Trước đó, ngày 5-10, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AMCHAM) cũng có văn bản góp ý và đề nghị với Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung lớn tại dự thảo Nghị định nêu trên.

  Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của các Hiệp hội liên quan đến nội dung của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Công văn số 6739/VPCP-NN ngày 22-9-2021 của Văn phòng Chính phủ.

  Th.Lâm

  Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/kinh-te/van-phong-chinh-phu-gui-cong-van-hoa-toc-toi-bo-tnmt-de-nghi-nghien-cuu-gop-y-cua-12-hiep-hoi-97814.html