Vạn Ninh: 70 cán bộ tập huấn tuyên truyền về OCOP

    UBND huyện Vạn Ninh vừa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2022 cho 70 người là lãnh đạo, cán bộ làm công tác OCOP và các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia chương trình năm 2022.

    Tại hội nghị, đại biểu đã được giới thiệu về chương trình OCOP và các kế hoạch của UBND tỉnh và huyện về thực hiện Chương trình OCOP năm 2022. Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức 3 buổi tập huấn tuyên truyền đến cộng đồng về OCOP năm 2022 tại các xã: Vạn Thọ, Vạn Lương, Vạn Thắng cho đối tượng là đoàn viên, hội viên và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã, thị trấn.

    Thanh Hải

    Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202207/van-ninh-70-can-bo-tap-huan-tuyen-truyen-ve-ocop-8257275/