Vẫn nhiều thí sinh vô tư mang “alô” vào phòng thi

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một thí sinh khuyết tật bị đình chỉ thuộc HĐ Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đó là Đoàn Phạm Khiêm -SBD: 00056 thuộc phòng thi số 0003 bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng thi...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94867.cand