Văn nghệ Chủ nhật và Điện ảnh chiều thứ bảy sẽ được thay thế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chương trình Văn nghệ Chủ nhật và Điện ảnh chiều thứ bảy chuẩn bị đóng cửa, thay vào đó là những chương trình khác do Thiên Ngân sản xuất, đằng sau sự thay đổi này là gì? Câu trả lời từ ông Trần Vũ Hoài, Giám đốc Thiên Ngân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=109052