Vấn nạn ma túy Mexico nhìn từ Mỹ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Vấn nạn ma túy ở nước láng giềng Mexico giờ đây bức xúc tới mức đang được đặt lên bàn nghị sự của quốc hội Mỹ. Sự lộng hành của các cartel (tập đoàn) ma túy và tình trạng leo thang của cuộc chiến tranh ma túy ở...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy2_of_20081230.58655/20090318.46890.html