Vấn nạn dân cư thời hiện đại

Tính đến ngày 30-8-2007, dân số toàn thế giới đã lên đến xấp xỉ 6 tỉ 615 triệu người, trong đó số phụ nữ vượt trội nam giới.