Văn minh đô thị hay duy trì cuộc sống?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Hành vi của con người vốn được quy định bởi một trong những yếu tố căn bản là lợi ích. Từ bỏ công việc bán hàng rong là từ bỏ một phương tiện mưu sinh của mình, trong khi những đối tượng này rất khó được tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp khác.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51147/default.aspx