Văn kiện Đại hội Đoàn cần hướng đến các vấn đề đột phá tại địa phương

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  21 liên quanGốcBR-VT

  Ngày 9/9, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

  Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận tại hội nghị.

  Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận tại hội nghị.

  Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh Đoàn đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, nội dung chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; đề án và danh sách dự kiến nhân sự BCH, BTV...

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4-5/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 196 đại biểu tham dự. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị trình Đại hội, trong đó các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2017-2022; các mục tiêu, chương trình, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, điều chỉnh một số công việc cụ thể trong dự kiến chương trình Đại hội để bảo đảm hợp lý, khoa học; công tác tuyên truyền và hậu cần phục vụ Đại hội.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự chuẩn bị Đại hội của Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Bí thư BCH Trung ương Đoàn đề nghị, BTV Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cần hoàn thiện những nội dung tổ công tác góp ý; chỉnh sửa, rút ngắn Dự thảo Báo cáo Chính trị; các chỉ tiêu cần căn cứ vào định hướng của Trung ương Đoàn, chiến lược phát triển thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là các vấn đề trọng tâm, đột phá, thể hiện vai trò của đoàn thanh niên trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số…

  Tin, ảnh: MAI NGỌC

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202209/van-kien-dai-hoi-doan-can-huong-den-cac-van-de-dot-pha-tai-dia-phuong-959488/