Văn hóa trà

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Lễ hội văn hóa trà Bảo Lộc" của đất và người vùng Lâm Đồng vừa diễn ra xôn xao, đầy hứng khởi và đậm đà bản sắc. Nghe và nghĩ về lễ hội ấy, tôi lại chợt xa xôi nghĩ về văn hóa trà của nước ta.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=114822