Văn hóa teen và Âm nhạc!

    Gốc

    Hanoinet - Khi internet tràn vào nước ta như một cơn bão, xã hội mở cửa thì giới trẻ càng có thêm cơ hội học tập và giao lưu với nhiều nguồn văn hóa khác nhau, Tây Tàu đều có.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=51040