Văn hóa giấy ăn

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Việc vứt bừa bãi giấy ăn tuy là nhỏ, nhưng nó tác động không nhỏ chút nào tới nét văn hóa đô thị. Giấy ăn là một vật dụng thông thường nhưng sử dụng chúng, chúng ta cũng cần có văn hóa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/92342.cand