Văn hóa đọc đang ở đâu?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chúng ta đã từng được nghe rất nhiều danh ngôn của các nhà hiền triết hoặc chính khách nói về vai trò của sách và báo chí đối với cuộc sống của từng người cũng như đối với quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=50978